เจดดาห์  เมืองสวรรค์ของนักท่องเที่ยว

เจดดาห์ได้รับการพอร์ตและเมืองการค้ามานานหลายศตวรรษ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในการผสมเป็นสากลของคนที่อาศัยอยู่ วันนี้มันเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในซาอุดิอาระเบีย นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐจำนวนมาก เจดดาห์เป็นที่รู้จักกันในราชอาณาจักรสำหรับแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารและร้านกาแฟ นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าภาพจัดCorniche เจดดาห์ (พื้นที่ริมน้ำ)Read More

Latest Posts