พิจารณาผ่อนปรนให้พลเมืองซาอุฯ ที่เข้าเกณฑ์ 6 ประเภท

มีรายงานว่าประเทศซาอุดิอาระเบียกำลังพิจารณาผ่อนปรนข้อห้ามเมื่อ 30 ปีก่อนในการเดินทางของพลเมืองมายังประเทศไทย โดยจะอนุญาตให้พลเมืองที่เข้าข่าย 6 ประเภทเดินทางมาได้ มีรายงานข่าวจาก สำนักข่าวRead More

Latest Posts