ดินแดนสองมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ของ ซาอุดีอาระเบีย

ดินแดนสองมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ของ ซาอุดีอาระเบีย

ซาอุดีอาระเบียว่า “ดินแดนสองมัสยิดศักดิ์สิทธิ์” โดยหมายถึง อัลมัสยิดอัลฮาราม (Al-Masjid al-Haram) ในมักกะฮ์ และอัลมัสยิดอันนาบาวี (Al-Masjid al-Nabawi) ในมะดีนะฮ์ ซึ่งเป็นสองมัสยิดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในศาสนาอิสลาม แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

Latest Posts