เมกกะ เมืองศักดิ์สิทธิของศาสนาอิสราม

เมกกะ เมืองแห่งศาสนาอิสราม

เมกกะหรือนครมักกะห์ (อาหรับ: مكةالمكرمةนครเมกกะห์อัล Mukarramah) ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศซาอุดิอารเบียเป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาอิสลาม มันเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ชาวมุสลิมที่จะเข้ามาในเมืองนี้จะถูกบังคับใช้อย่างมาก ป้ายถนนเพื่อเป็นแนวทางที่ไม่ใช่มุสลิมที่มีให้ ในช่วงเวลาที่สวดมนต์ถนนใกล้มัสยิดศักดิ์สิทธิ์อาจจะอัดแน่นไปด้วย mosquegoers เนื่องจากชาวมุสลิมส่วนใหญ่มีการตั้งค่าสำหรับการสวดมนต์ที่มัสยิดศักดิ์สิทธิ์
แสวงบุญไปยังนครเมกกะเป็นที่รู้จักฮัจญ์เป็นหนึ่งในห้าเสาหลักของศาสนาอิสลามและบังคับดังนั้นสำหรับชาวมุสลิมทุกคนที่มีความสามารถทางกายภาพและทางการเงินที่จะทำให้มัน กว่าสามล้านมุสลิมเยี่ยมชมเมืองในช่วงเดือน Dhu’l-Hijjah รายปี เข้าชมนอกในเดือนนี้เป็นที่รู้จักกันเป็นบุญเล็กน้อยหรืออุมเราะห์และในขณะที่ไม่บังคับได้รับการสนับสนุนอย่างมาก นี้ยังเป็นสถานที่ที่พระศาสดามูฮัมหมัดเกิด เมกกะยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากอย่างที่มันเป็นเมืองที่เก่ามากซึ่งได้รับการถือว่าศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ต้นสมัยกลาง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาอิสลามและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวมุสลิม

Latest Posts