อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

313293867_8237991519606189_1159745846680306215_n-1024x576

                อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (Mu Ko Surin National Park) หมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน และอยู่ติดชายแดนประเทศพม่า ห่างจากฝั่งทะเลด้านตะวันตกของไทยประมาณ 70 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี เกาะไข่ และเกาะกลาง


แผนที่ตั้ง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์(บนฝั่ง)


ประวัติ

                อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ประมาณ 84,375 ไร่ หรือ 135 ตารางกิโลเมตร มีสภาพที่กำบังคลื่นลมทั้งสองฤดู เนื่องจากเกาะวางตัวอยู่เป็นกลุ่มและมีอ่าวขนาดใหญ่ ทำให้เกิดแนวปะการังริมฝั่งอยู่รอบเกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ และเกาะบริวาร นอกเหนือจากการรับอิทธิพลจากคลื่นลม สภาพแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์ของบริเวณหมู่เกาะเหล่านี้ เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการพัฒนาของแนวปะการัง คือ น้ำใส อุณหภูมิพอเหมาะ และมีการผสมผสานของน้ำที่ได้รับสารอาหารจากมวลน้ำเบื้องล่างที่ปะทะเกาะ ความอุดมสมบูรณ์ของแพลงตอน ซึ่งเป็นอาหารสำหรับปลาและสัตว์อื่นๆ

                ปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ลักษณะของน้ำขึ้นน้ำลงในทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นแบบ Semidiurnal คือ น้ำขึ้นและน้ำลงอย่างละ 2 ครั้ง ใน 24 ชั่วโมง และความแตกต่างระหว่างน้ำขึ้นสูงสุดและต่ำสุดอาจถึง 3 เมตร ทำให้มีกระแสน้ำเลียบฝั่งค่อนข้างแรง

                เกาะสุรินทร์เหนือ และเกาะสุรินทร์ใต้ ตั้งอยู่ชิดกันคล้ายเกาะแฝด โดยมีพื้นน้ำตื้นๆ กว้างประมาณ 200 เมตร กั้นอยู่ ในช่วงน้ำลงสามารถข้ามไปยังอีกเกาะได้ เรียกว่า อ่าวช่องขาด ส่วนเกาะขนาดเล็กอีกสามเกาะ เป็นเกาะหินที่มีต้นไม้แคระแกร็นขึ้นอยู่ไม่หนาแน่นนัก พืชพรรณที่พบเป็นพืชป่าดิบชื้น เป็นแหล่งกำเนิดของแนวปะการังน้ำตื้นขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย


ท้องทะเลสีครามที่เกาะสุรินทร์เหนือ


ทะเลสีฟ้า หาดทรายขาว กับต้นไม้สีเขียว ภาพความงามที่ถ่ายจากมุมสูงในบริเวณเกาะสุรินทร์เหนือ


บริเวณชายหาด และจุดกางเต็นท์ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์


ชมวิถีชีวิตหมู่บ้านมอแกน ฝั่งเกาะสุรินทร์ใต้


การเดินทางไปจังหวัดพังงา

                – รถยนต์ (Car/ Bus) จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดพังงา มีระยะทาง 763 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

                ทั้งนี้ ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดพังงา แต่สามารถใช้เส้นทางบิน กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ซึ่งเป็นสนามบินจังหวัดใกล้เคียง จากนั้นเดินทางต่อโดยรถยนต์ไปจังหวัดพังงาอีกประมาณ 58 กิโลเมตร

                สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโดยรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยมีขบวนรถไฟออกจากกรุงเทพฯ ไปลงที่สถานีอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วต่อรถโดยสารประจำทางไปจังหวัดพังงาอีกประมาณ 2 ชั่วโมง


การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

                – รถยนต์ จากตัวจังหวัดพังงา ไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (บนฝั่ง) มีระยะทาง 122 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

                – เรือ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ (บนฝั่ง) มีท่าเรือคุระบุรี ให้บริการเรือทัวร์โดยสารของเอกชน ไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1- 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นกับชนิดของเรือโดยสาร มีตารางการเดินเรือ ดังนี้

                        – จากท่าเรือคุระบุรี เวลา 09.00 น. ของทุกวัน ถึงที่ทำการอุทยานฯ บนเกาะสุรินทร์เหนือ เวลาประมาณ 11.30 น.

                        – จากที่ทำการอุทยานฯ บนเกาะสุรินทร์เหนือ เวลา 13.00 น. ของทุกวัน ถึงท่าเรือคุระบุรี เวลาประมาณ 15.30 น.


เวลาทำการเปิด – ปิด

                ฤดูกาลท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 เมษายน ของทุกปี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

                ช่วงปิดฤดูกาล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม ของทุกปี


กิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการัง


อัตราค่าเข้าชม

                ค่าบริการเข้าอุทยาน : ชาวไทย | เด็ก 50 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท (เด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี/ นักบวช/ ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ : เข้าชมฟรี)

                 ชาวต่างชาติ | เด็ก 250 บาท ผู้ใหญ่ 500 บาท

                ค่าบริการเรือทัวร์โดยสาร : ไป – กลับ (ท่าเรือคุระบุรี – ที่ทำการอุทยานฯ บนเกาะสุรินทร์เหนือ)             

                  – เรือโดยสารทั่วไป ประมาณ 1,100  – 1,200 บาท/คน

                  – เรือเร็ว ประมาณ 1,700 บาท/คน


แนะนำกิจกรรมท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

                – เดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติชมนก ชมป่า จากอ่าวช่องเขาขาด ไปยังหาดไม้งาม ด้วยระยะทาง 2 กิโลเมตร

                – ดำน้ำตื้นชมแนวปะการังตามจุดต่างๆของหมู่เกาะสุรินทร์

                – เยี่ยมชมหมู่บ้านมอแกน ที่ตั้งอยู่บนเกาะสุรินทร์ใต้

                – ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น


พระอาทิตย์ตกที่บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์


ข้อควรรู้ในการท่องเที่ยว

                – ช่วงปิดฤดูกาล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม ของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงมรสุม

                – ไม่เหยียบ หรือเก็บปะการัง กัลปังหา หรือหอย ไปเป็นของที่ระลึกส่วนตัว

                – ไม่ทำอันตรายต่อสัตว์น้ำทุกชนิด

                – ไม่ทิ้งขยะลงในท้องทะเล

                – หากพบขยะใต้ท้องทะเล โปรดเก็บมาทิ้งในถังขยะบนเรือหรือที่ชายฝั่ง


                นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ สามารถศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ประเทศไทย

(Mu Ko Surin National Park, Phang Nga, Thailand)

ระดับความนิยม : 

อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย | เด็ก 50 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท

(เด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี/ นักบวช/ ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ : เข้าชมฟรี)

 ชาวต่างชาติ | เด็ก 250 บาท ผู้ใหญ่ 500 บาท

เวลาเปิด-ปิด : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 เมษายน ของทุกปี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ช่วงปิดฤดูกาล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม ของทุกปี

ตั้งอยู่ที่ : ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150

โทรศัพท์ : (+66) 0 7647 2145, 0 7647 2146

เว็บไซต์ : https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=996

Facebook : https://www.facebook.com/MukosurinNP

Latest Posts