อุตสาหกรรมน้ำมันในประเทศซาอุดิอาระเบีย

อุตสาหกรรมน้ำมันในประเทศซาอุดิอาระเบีย

ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นศูนย์กลางการผลิตน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของโลกโดยมีศักยภาพในการผลิตรวมกว่า 2 แสนหกหมื่นล้านบาร์เรล หรือกว่า 1 ใน 4 ของปริมาณรวมของทั้งโลก หรือจะคิดง่ายๆ ว่ามีปริมาณรวมมากกว่าแหล่งขุดเจาะน้ำมันรวมกันทั้งโลกกว่า 4เท่าตัว นอกจากนี้ยังมีต้นทุนในการผลิตต่ำที่ประมาณ 1-2 ดอลลาร์ ต่อบาร์เรล ประกอบกับที่มีแหล่งน้ำมันกระจายทั่วประเทศอย่างมหาศาลอีกด้วย

            แหล่งทรัพยากรน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ฝั่งตะวันออก ซึ่งใกล้กับเขตอ่าวเปอร์เซียที่พื้นที่ความขัดแย้งกัน ซึ่งจำเป็นต้องส่งผ่านน้ำมันทางช่องแคบฮอร์มัซ ซึ่งมีระยะทางขนส่งเป็นลักษณะคอขวดกว้างกว่า 2 ไมล์ก่อนออกสู่ปากอ่าวเปอร์เซีย แหล่งขุดเจาะ2 แห่งยุทธศาสตร์ ในจำนวน 8 แหล่ง คือ แหล่งขุดเจาะน้ำมันการ์วาร์ (Ghawar) อันเป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก และซาฟานิยา (Safaniya) แหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ของซาอุดิอาระเบียตั้งอยู่ใกล้หรือในบริเวณพื้นที่ทางทะเลเขตอ่าวเปอร์เซียมีสัดส่วนปริมาณน้ำมันดิบสำรองมากกว่าครึ่งของปริมาณรวมทั้งประเทศ  โดย 2 ใน 3 ของน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียส่งออกจากอ่าว ผ่านทางเครื่องมือของ Abqaiq ซาอุฯ มีฐานการส่งออกน้ำมันที่สำคัญ 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ Ras Tanura (ฐานการส่งออกน้ำมันนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดของโลก) และ Ras al-Ju’aymah ซึ่งทั้ง 2 แห่งอยู่ในบริเวณอ่าว อีกฐานการส่งออกน้ำมันนั้นตั้งอยู่ที่Yanbu ซึ่งเป็นเมืองท่าของทะเลแดง ซาอุฯ ได้สร้างท่อส่งน้ำมันดิบจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตก หรือ East-West Crude Oil Pipeline หรือ Petroline ซึ่งส่งน้ำมันดิบเป็นระยะทางกว่า 750 ไมล์จากแหล่งน้ำมันที่การ์วาร์ ไปยังยานบู (Yanbu) เพื่อลดระยะทางการขนส่งในเส้นทางผ่านอ่าว ทางช่องแคบฮอร์มัซ  อย่างไรก็ตามเส้นทางนี้ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับเส้นช่องแคบฮอร์มัซ เนื่องจากต้องใช้เวลาเพิ่มกว่า 5 วันในการจะขนส่งมาทวีปเอเชีย ดังนั้นเส้นทางการขนส่งนี้จึงใช้เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของปริมาณที่สามารถขนส่งได้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้ท่อขนส่งแก๊สธรรมชาติ Abqaiq- Yanbu ซึ่งทำงานควบคู่ไปกับท่อPetroline ซึ่งใช้รองรับโรงงานปิโตรเคมีในYanbu ทั้งนี้ซาอุฯ ยังมีท่อขนส่งอีก 2 ท่อ คือ ท่อ Arabian Pipeline ไปยังประเทศเลบานอน และท่อIraq Pipeline  ซึ่งเป็นท่อส่งน้ำมันขนาด 48 นิ้ว  ถูกปิดใช้อย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากความขัดแย้งของภูมิภาค

Latest Posts