อาชีพที่ซาอุฯ ห้ามคนต่างชาติทำ

ซาอุดีอาระเบียประกาศอาชีพสงวน 12 อาชีพสำหรับแรงงานชาวซาอุดีอาระเบีย ที่ไม่อนุญาตให้คนต่างชาติทำ โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนก.ย.ปีนี้

สำนักข่าวซาอุดีเพรส เผยแพร่ประกาศของกระทรวงแรงงานซาอุดีอาระเบีย ที่กำหนดอาชีพสงวน 12 อาชีพสำหรับแรงงานชายหญิงชาวซาอุดีอาระเบียเท่านั้น ได้แก่

1  ผู้จัดการบริหารทรัพยากรบุคคล( Executive HR manager)

2  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR manager)

3  ผู้จัดการด้านแรงงาน (Labor affairs manager)

4  ผู้จัดการด้านธุรการ (Staff relations manager)

5  ผู้เชี่ยวชาญงานธุรการ (Staff relations specialist)

6  พนักงานเสมียนธุรการ (Staff relations clerk)

7  พนักงานรับสมัครงาน (Recruitment clerk)

8  พนักงานกิจการบุคคล (Staff affairs clerk)

9  เสมียนควบคุมการเข้าร่วมประชุม ( Attendance control clerk)

10 พนักงานต้อนรับ (ทั่วไป) (Receptionist (general)

11 พนักงานต้อนรับโรงแรม (Hotel receptionist)

12 พนักงานต้อนรับผู้ป่วย ( Health receptionist)

13 พนักงานรับเรื่องร้องเรียน ( Claims clerk)

14 เลขานุการด้านการเงิน  (Treasury secretary)

15 พนักงานรักษาความปลอดภัย (Security)

16 นายหน้า(ตัวแทน) ติดต่อ/เดินเรื่อง  (Broker)

17 ช่างกุญแจ  (Key specialist)

18 นายหน้า(ตัวแทน) ด้านศุลกากร (Customs broker)

19 พนักงานขายสินค้าสตรี (Female sales specialists (women only)

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีขึ้นขณะที่อัตราว่างงานในประเทศสูงเกิน 12% ในปีที่แล้วสืบเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวโดยเป็นผลมาจากราคาน้ำมันตกต่ำ และรัฐบาลประกาศวิสัยทัศน์ 2030 ที่จะมีการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศเพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกน้ำมันที่เป็นรายได้หลัก เช่น การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

Latest Posts