รีวิว 7 จุดยอดนิยมชมบั้งไฟพญานาค

2

ตำนานในวัน 15 ค่ำเดือน 11 กลับมาอีกครั้ง กับเรื่องราวของ บั้งไฟพญานาคหลากหลายแนวคิดที่ยังต้องพิสูจน์กันต่อไป…ทั้งตำนาน ความเชื่อ วิทยาศาสตร์ หรือ การกระทำของมนุษย์ คุณพร้อมหรือยังกลับการเดินทางมาหาคำตอบ กับ… 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

มาเริ่มจุดแรกเลยนะครับ กับจุดยอดนิยมที่สุด

1. อำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย และ บ้านโดน เมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาวเป็นจุดชม ที่มีชื่อเสียงที่สุด เดินทางได้สะดวก อยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดอ.โพนพิสัย มีจุดชมหลายจุดครับ
ที่แนะนำจุดแรก คือ บริเวณหน้าวัดไทยและ ริมแม่น้ำโขงตลอดตัวเมืองโพนพิสัย ซึ่งตรงกันข้ามกับ บ้านโดน เมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของกิจกรรมเลยที่เดียวครับ มีการบรวงสวง การแสดง งานวัด ที่จุดนี้ครับบริเวณริมโขงมีถนนเล็กๆทอดตัวยาวตามลำน้ำ และจุดนั่งชมบั้งไฟพญานาคริมแม่น้ำโขงสามารถชมวิวได้ตลอดเส้นทาง

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

นอกจากนี้บริเวณ วัดไทย ยังมีเสาหลักเมืองบาดาน รูปสามเหลี่ยม และถ้ำพญานาคจำรอง ซึ่ง ภายในแบ่งออกเป็น 7 ห้อง บอกเล่าเรื่องราวของเมืองบาดาลและตำนานพญานาค

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

บริเวณแถวนี้มีที่จอดรถเยอะพอสมควรครับ มีกิจกรรมถนนอาหารในช่วงเทศกาลออกพรรษา ที่พักเยอะพอสมควรสามารถพักที่ตัวอำเภอได้เลยครับ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดหนองคายแค่ 45 กิโลเมตร

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

จุดที่ 2 ของ อ.โพนพิสัย คือ บริเวณพุทธอุทยานนานาชาติ โด่ดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม เจดีย์ดอกบัว ริมฝั่งโขง

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

เป็นอีกหนึ่งจุด ที่พบว่ามีบั้งไฟพญานาคขึ้นมากเป็นอันดับต้นๆ เป็นจุดที่มีกิจกรรมทางศาสนามีกิจกรรม ลอยโคมเป็นพุทธบูชา มีกิจกรรมลอยประทีบเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทใต้เมืองบาดาน

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

บรรยากาศ บอกได้เลยว่า คล้ายๆกับ งานลอยโคมยี่เป็ง ของภาคเหนือเลยทีเดียวครับ
จุดนี้ อยู่ห่าง จากตัวเมืองหนองคาย ประมาณ 60 กม. ไปทาง อ.รัตนวาปี

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

จุดนี้มีที่จอดรถขนาดใหญ่อยู่ริมถนนทั้ง 2 ฝั่ง  แต่อย่าประมาตนะครับ เพราะญาติโยมวัดพระธรรมกายเยอะมาก อาจะเดินทางไม่สะดวกเท่าไร

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

นอกจากนี้ยังมีอีกจุด ที่เป็นจุดที่ธรรมชาติสวยงาม คือ บ้านหนองกุ้ง  บริเวณจุดชมวิวแม่นำ้สองสีที่แม่น้ำสองสี คือ แม่น้ำงึมของประเทศลาวไหลลงสู่แม่น้ำโขง ซึ่งตรงกันข้ามกับ บ้านปากงึม ประเทศลาว 

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

จุดนี้ อยู่ห่าง จากตัวเมืองหนองคาย ประมาณ 55 กม. ไปทาง อ.รัตนวาปี ที่พักเป็นแบบโฮมสเตย์ ในบรรยากาศพื้นบ้านอีสาน บ้านที่ปลูกด้วยไม้แบบโบราณริมแม่น้ำโขง

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

2. อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย และ บ้านหนองเขียด เมืองท่าพะบาด ประเทศลาว เป็นจุดที่พบว่ามีบั้งไฟขึ้นมาที่สุด มาหลายปีติดต่อกัน ( เป็นสถานที่ทำงานของผมด้วย ) การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองหนองคาย 70 กม. มาทาง อ.โพนพิสัย รัตนวาปี มีจุดชมบั้งไฟหลายจุดครับ  แต่จุดที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือบริเวณบ้านนำ้เป ซึ่ง ติดกับ พุทธอุทยานนานาชาติ ที่กล่าวไปข้างต้นตรงข้ามกับเมืองท่าพะบาด ประเทศลาว

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

จุดนี้เป็นจุดที่มีการทำถนนริมแม่น้ำโขง สามารถชมบั้งไฟได้ตลอดลำน้ำ มีที่พักในบรรยากาศ โฮมสเตย์ มีจุดจอดรถหลายจุด เช่น โรงเรียนบ้านน้ำเป บรรยากาศวิถีชาวบ้าน การจับปลา ถือว่าเป็นเสน่ห์ของจุดนี้เลยครับ

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

จุดที่สองของ อ.รัตนวาปี คือ บ้านท่าม่วง  จุดนี้เอง เคยบันทึกว่าพบบั้งไฟพญานาคมาที่สุดในโลก พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เคยได้มาชมในจุดนี้ จุดนี้ที่พักเป็นแบบโฮมสเตย์เช่นกันครับ อยู่ใกล้ตัวอำเภอรัตนวาปี ห่างจากอำเภอ 1 กม.

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

และอีกจุดของอำเภอรัตนวาปีที่นิยมชมทั้งฝั้งไทยและลาวคือ บ้านโพนแพง และ บ้านอาญาเป็นจุดที่มีรีสอร์ทเล็กๆ ริมแม่น้ำโขง หลายเเห่ง

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

จุดนี้มีชื่อเสียงว่ามักพบรอยพญานาคตามริมแม่น้ำ  บริเวณนี้ เป็นที่ตั้งของวัดที่อยู่ขนานกันสองฝั่งแม่น้ำโขงโดยฝั่งลาวมีวัดพระบาทโพนสัน และฝั่งไทยคือวัดราชโพนเงินเป็นจุดที่มีตำนานเล่าขาน ของพญานาคที่มีส่วนหัวเป็นช้างเผือก

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

ซึ่งจุดนี้มีความงามโดยเฉพาะ ฉากหลังคือ ภูเขาความภูเขาขนาดใหญ่ของลาวและวิถีชีวิตของผู้คน ริมแม่น้ำโขง

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

3. อำเภอเมือง จ.บึงกาฬ และ เมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ ประเทศลาว บริเวณแก่งอาฮง และวัดอาฮงศิลาวาส ตั้งอยู่ที่บ้านอาฮง ต.หอคำ อ.เมือง จ.บึงกาฬ จุดนี้เป็นจุดที่ชมบั้งไฟได้มากที่สุดในจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ เมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

แก่งอาฮงอยู่ห่างจากตัวจังหวัดบึงกาฬ ยี่สิบกิโลเมตร เดินทางได้สะดวก อีกทั้งที่วัดยังมีที่พัก ลานให้กางเต็นท์ ลานจอดรถกว้างขวางนอกจากนี้ยังมีโบสถ์หินอ่อน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำ  ที่มีความงดงามริมแม่น้ำโขง

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

แก่งอาฮง เป็นจุดที่มีความเชื่อว่าลึกที่สุดของแม่น้ำโขง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า สะดือแม่น้ำโขง คนเฒ่าคนแก่เคยวัดความลึกโดยใช้เชือกผูกกับก้อนหินหย่อนลงไป วัดได้ 98 วา ทางวิทยาศาตร์ ได้คำนวนวัด ช่วงที่ลึกที่สุด ลึก 200 เมตร ลองไปดูรีวิว แก่งอาฮง ของผมได้ ที่ http://pantip.com/topic/32055501 ชื่อกระทู้ว่า  แก่งอาฮง…ลึกสุดสองฝั่งโขง ( ที่ วัดอาฮงศิลาวาส จ.บึงกาฬ )

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

4. อำเภอสังคม จ.หนองคาย บริเวณ จุดชม อ่างปลาบึกบ้านผาตั้ง อำเภอสังคม  เป็นจุดที่มีภูมิประเทศสวยงาม มีโขดหินน้อยใหญ่ กลางน้ำโขง  มีที่พักหลากหลายรูปแบบ หลายแห่ง  แต่เป็นจุดที่ค่อนไกล ห่างจาก อ.เมืองหนองคาย 95 กม.

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

5. อำเภอศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย จุดนี้ชมได้ที่ วัดหินหมากเป้ง  วัดที่สร้างบนโขดหินริมแม่น้ำโขง วัดนี้เคยเป็นวัดของ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี พระสงฆ์สายพระป่า หลวงปู่มั่นที่ชมบั้งไฟพญานาค มีจุดเด่นคืออยู่บนลานหินขนาดใหญ่ริมแม่น้ำโขง

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

6. บึงโขงหลง และหาดคําสมบูรณ์ จ.บึงกาฬ บริเวณบึงโขงหลง  เป็นจุดหนึ่งที่สามารถชมบั้งไฟได้โดยที่ไม่ได้อยู่ริมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นความแปลกของจุดนี้เลยครับ บึงโขงหลงอยู่ห่างจากแม่น้ำโขงถึง 10 กม.

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

จุดที่ชม คือบริเวณหาดคำสมบูรณ์ เป็นแหล่งพักผ่อนคลายร้อย มีกิจกรรมทางน้ำมากมายเลยครับ อ.บึงโขงหลง อยู่ห่างจากจังหวัดบึงกาฬประมาณ 80 กม. อาจจะไกลครับ แต่ได้บรรยากาศอีกแบบครับ ที่พักส่วนใหญ่เป็นรีสอร์ท มีให้เลือกหลายเเห่งครับ

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

7. อำเภอปากคาด จ.บึงกาฬ บริเวณริมแม่น้ำโขง ของอำเภอปากคาด เป็นจุดหนึ่งที่ชมบั้งไฟได้เป็นอันดับสองของ จ.บึงกาฬ มีถนนริมแม่น้ำโขง สามารถชมความงามของบั้งไฟพยานาคได้ยาวกว่า 1 กม. จุดนี้เป็นลักษณะโค้งน้ำโขง ทำให้ชมได้สวยงามอีกด้วย อำเภอปากคาด อยู่ห่างจาก จ.บึงกาฬประมาณ 40 กม. จุดที่ชมบั้งไฟพยานาค อยู่กลางเมืองเลยครับ ที่พักในตัวอำเภอมีทั้งรีสอร์ท และ โรงแรมขนาดเล็ก 

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

นอกจากทั้ง 7 จุดนี้แล้ว…  เทศบาลเมืองหนองคายนี้เอง ถึงไม่จะไม่มีบั้งไฟขึ้นในตัวอำเภอเมือง แต่มีการจัดกิจกรรมมากมายก่อนวันออกพรรษา โดยเทศบาลเมืองหนองคายจัดงานวันที่ 24-30 ตุลาคม 2558 โดยมีกิจกรรม ถนนอาหาร การไหลเรือไฟ จากวัดต่างๆ 

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

และสิ่งที่พลาดไม่ได้คือ การแสดงแสงสีเสียง เปิดตำนานบั้งไฟพยานาค การแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวตำนานความเชื่อต่อบั้งไฟพญานาคและพญานาค ตั้งแต่สมัยพุทธกาล

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

การเดินทางมาหนองคาย และบึงกาฬ มาได้หลายวิธีการครับ สามารถนั่งรถโดยสารประจำทาง มาลงที่หนองคาย หรือ บึงกาฬได้ หรือนั่งเครื่องบินมาลงที่อุดรธานี แล้วต่อมาที่หนองคายส่วนการเดินทางไปอำเภอต่างๆ สามารถนั่งรถตู้ประจำทางได้ถึง 3 สาย คือ
1. อุดร-บ้านแพง:ขึ้นรถที่เซ็นทรัลอุดร รถจะผ่าน หนองคาย-โพนพิสัย-รัตนวาปี-ปากคาด-บึงกาฬ
2. หนองคาย-บึงกาฬ:ขึ้นรถที่ บขส.หนองคาย    3. หนองคาย-ปากคาด:ขึ้นรถที่ บขส.หนองคาย

รีวิว 7 จุดชม บั้งไฟพญานาค ที่ดีที่สุดในโลก

ส่วนถ้าจะข้ามไปดูที่ ประเทศลาว ต้องเดินทางโดยรถส่วนตัวข้ามสะพานไทยลาว ทาง จ.หนองคาย หรือ นั่งรถโดยสารระหว่างประเทศ แล้วเหมารถเดินทางต่อ ( อาจจะแพงสักหน่อยนะครับ ) ออกพรรษานี้ มาพิสูจน์บั้งไฟพญานาคกันได้นะครับ วันที่ 27 ตุลาคม 2558 แล้วคุณจะได้รู้จักบั้งไฟพญานาคมากขั้นกว่าเดิมครับ

Latest Posts