มัสยิดอันนบี

มัสยิดอันนบี

มัสยิดอันนบี  เป็นมัสยิดของท่านศาสดาเป็นมัสยิด ที่สร้างขึ้นและสร้างขึ้นโดยนักพยากรณ์อิสลาม “มูฮัมหมัด”ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเมดิน่าในเขตเฮย์จาซี ของประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นมัสยิดที่สามที่สร้างขึ้นในประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลามและปัจจุบันเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ความจุ: 1, 000, 000 (เพิ่มขึ้นเป็น 1, 000, 000 ในช่วงระยะเวลาฮัจญ์) นี่เป็นสถานที่พักผ่อนของพระศาสดาโมฮัมเหม็ด (Peace be on him) และสหายทั้งสองของพระองค์ Hazrat Abubakar Siddidue (RA) และ Hazrath Umar อิบันคาท (RA) ความมั่งคั่งของมัสยิดนี้น่าจะเป็นที่เชื่อกันว่า สำหรับทุกคนที่มาฮัจญ์และอุมเราะห์พวกเขาไปที่มัสยิดนี้เพื่อสวดมนต์ในมัสยิดและนำ Salam ของพวกเขามายังท่านศาสดาองค์นี้ด้วยมัสยิดแห่งนี้เป็นมัสยิดอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเกือบ 14 ศตวรรษ จิตวิญญาณที่น่าพอใจประสบการณ์จริง ดร. Javed Rasheed

 

 

Latest Posts