พิจารณาผ่อนปรนให้พลเมืองซาอุฯ ที่เข้าเกณฑ์ 6 ประเภท

มีรายงานว่าประเทศซาอุดิอาระเบียกำลังพิจารณาผ่อนปรนข้อห้ามเมื่อ 30 ปีก่อนในการเดินทางของพลเมืองมายังประเทศไทย โดยจะอนุญาตให้พลเมืองที่เข้าข่าย 6 ประเภทเดินทางมาได้

มีรายงานข่าวจาก สำนักข่าว GULF NEWS ของตะวันออกกลาง ระบุว่า ประเทศซาอุดิอาระเบียกำลังพิจารณาผ่อนปรนให้พลเมืองซาอุฯ ที่เข้าเกณฑ์ 6 ประเภท สามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้ในรอบ 30 ปี นับตั้งแต่ปี 2533 ที่ซาอุดิอาระเบียและไทยได้ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูต พร้อมสั่งห้ามคนในประเทศเดินทางเข้าไทยจากรณี “เพชรซาอุ”

ประเภทแรก คือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลที่จะเดินทางมาร่วมงานสัมมนา งานประชุมในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ รวมถึงนักกีฬา

ประเภทที่สอง ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย โดยสามารถแสดงหลักฐานที่รับรองโดยหอการค้าหรือตัวแทนการค้า

ประเภทที่สาม เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่ประสงค์เข้ามาตรวจสอบ รับรองผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยเพื่อส่งออกไปยังซาอุดิอาระเบีย

ประเภทที่สี่ การเดินทางเพื่อรักษาพยาบาลหรือดูแลผู้ป่วยระหว่างทาง

ประเภทที่ห้า พบญาติที่เป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตซาอุฯในกรุงเทพ

ประเภทที่หก 6.เยี่ยมเยียนผู้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดในไทย

อย่างไรก็ตาม การลดความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างซาอุดิอาระเบียกับไทย เกิดขึ้น นับตั้งแต่เหตุการณ์ “เพชรซาอุฯ” ที่นายเกรียงไกร เตชะโม่ง คนไทยที่ไปทำงานที่พระราชวังในซาอุฯ ได้ขโมยอัญมณีกว่า 100 กิโลกรัมออกมา ซึ่งรวมถึงเพชร Blue Diamond อันเลื่องชื่อด้วยโดยครั้งนั้นมีการมีนักการทูตซาอุฯ 3 คน ถูกสังหารและยังมีนักธุรกิจชาวซาอุฯถูกสังหารเช่นเดียวกัน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีพลเมืองชาวซาอุฯเดินทางมาประเทศไทย ด้วยวิธีการต่างๆ ประมาณปีละ 77,782 คน ตามรายงาน ขณะที่ เจ้าหน้าที่ด้านการทูตของซาอุฯในกรุงเทพกล่าวว่าปัจจุบันมีชาวซาอุฯเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ยอมแจ้งสถานทูตเนื่องจากกังวลว่าอาจถูกรายงานกลับไปยังทางการซาอุฯว่าละเมิดข้อห้ามของรัฐบาล โดยชาวซาอุฯที่เดินทางมาไทยจะติดต่อสถานทูตก็ต่อเมื่อเกิดปัญหาเท่านั้น เช่นทำพาสปอร์ตหาย

ที่มา: https://gulfnews.com

Latest Posts