ธนาคารพาณิชย์ที่ซาอุดิอาระเบียเข้าร่วมกับ RippleNet พัฒนาธุรกรรมระหว่างประเทศให้เร็วขึ้น

National Commercial Bank ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของซาอุดิอาระเบียจะกลายเป็นสถาบันทางการเงินล่าสุดที่เข้าร่วมกับ RippleNet หรือเครือข่าย Blockchain จาก Ripple

ประเทศราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (KSA) กำลังทดลองใช้เทคโนโลยีของ Ripple ในการชำระเงินระหว่างประเทศ เพราะมีด้วยลูกค้ามากกว่า 5 ล้านรายทั่วโลก และ National Commercial Bank (NCB) ได้เข้าร่วม RippleNet ตามธนาคารกลางเพื่อให้สามารถชำระเงินระหว่างประเทศได้ทันทีกับคู่ค้าในต่างประเทศ

RippleNet เป็นเครือข่าย Blockchain ของ Ripple ที่มีสถาบันทางการเงินมากกว่า 100 แห่งรวมไปถึงธนาคาร, ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและสถาบันทางการเงินอื่น ๆ เข้าร่วมใช้งาน โดย RippleNet จะมาแทนระบบ SWIFT และจะทำให้การทำธุรกรรมทางการเงินนั้นสามารถทำในระยะเวลาแบบ Real Time ได้อีกด้วย

ทาง Ripple กล่าวในการประกาศในครั้งนี้ว่าธนาคาร National Commercial Bank จะสามารถทำการเชื่อมต่อกับสถาบันทางการเงินในอเมริก