ช่องทางตลาดใหม่ส่งออกผลไม้ไปซาอุฯ

ช่องทางตลาดใหม่ส่งออกผลไม้ไปซาอุฯ

ถือว่าเป็นการขยายการส่งออกได้เป็นอย่างดี การเพิ่มการตลาด ส่งออกไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย โดย นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการเจาะตลาดใหม่ เพื่อเพิ่มการส่งออกสินค้าไทย ตามนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ว่ากรมได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ ถึงการทำตลาดสินค้าผลไม้ในซาอุดีอาระเบีย ว่า ในแต่ละปีซาอุดีอาระเบียนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก จากสถิติการนำเข้าในปี 2556 นำเข้าสินค้ากลุ่มผลไม้และถั่ว ทั้งสิ้น 1.65 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1,202 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีแนวโน้มนำเข้าเพิ่มขึ้นทุกปี

ทั้งนี้ แม้ซาอุดีอาระเบียจะสามารถผลิตผลไม้บางชนิดเองได้ เช่น อินทผลัม องุ่น แตงโม เป็นต้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ ซึ่งตามสถิติผลไม้สดจากไทยมีการส่งออกไปซาอุดีอาระเบียในปี 2557 มูลค่า 1.98 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2556 มูลค่า 1.38 ล้านเหรียญสหรัฐ ประเภทผลไม้ที่ส่งออก ได้แก่ ลำไย มะม่วง ลิ้นจี่ เงาะ มังคุด มะขามหวาน ทุเรียน เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าส่วนใหญ่ในซาอุดีอาระเบียเป็นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย

    อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการไทย สามารถนำผลไม้ผ่านช่องทางการค้าสู่ตลาดซาอุดีอาระเบียได้หลายวิธี ได้แก่ ติดต่อผ่านบริษัทผู้นำเข้าสินค้าอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีระบบกระจายสินค้าสู่ระบบค้าปลีก, ผ่านกิจการค้าปลีกที่มีระบบกระจายสินค้าเป็นของตนเอง เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต, ศูนย์กระจายสินค้าเอกชน ที่มีเครือข่ายกระจายสินค้าเป็นของตนเอง, การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดในไทยโดยกรม หรือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่เมืองดูไบ หรือที่จีน ซึ่งนักธุรกิจซาอุดีอาระเบียมักเดินทางไป

Latest Posts