ข้อควรรู้กฎหมายและการลงโทษของซาอุดิอาระเบีย

ข้อควรรู้กฎหมายและการลงโทษของซาอุดิอาระเบีย

กฏหมายในทุกๆประเทศต้องมี เพื่อควบคุมและให้ทุกคนปฏิบัติตามกันเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย ในการดำรงณ์ชีวิต แต่กฏหมายของแต่ละประเทศก็มีข้อแตกต่างกันออกไป ต่างกันไม่ว่าจะมีความรุนแรงมาก หรือน้อยแค่ไหน แต่วันนี้เรามาดู กฏหมายการลงโทษของซาอุดิอาระเบีย

1.ใช้หลักกฎหมาย อิสลาม (Shariyah) เป็นหลัก ลงโทษตัดสินประหารชีวิตในกรณีฆ่าคนตาย ค้ายาเสพติด 

2.ลงโทษตัดข้อมือในกรณีลักขโมย 

3.ลงโทษจำคุก เฆี่ยนตี ในกรณีดื่มสุรา เล่นการพนัน และการผิดกฎจราจร

Latest Posts