เรื่องต้องห้ามที่ผู้หญิง ประเทศซาอุดิอาราเบีย

เรื่องต้องห้ามที่ผู้หญิง ประเทศซาอุดิอาราเบีย

แม้ซาอุดีอาระเบียจะเตรียมยกเลิกกฎห้ามผู้หญิงขับรถ แต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ผู้หญิงในประเทศนี้ไม่สามารถทำได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ชายสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานแห่งซาอุดีอาระเบียพระราชทานกฤษฎีกายกเลิกข้อห้ามผู้หญิงขับรถเป็นครั้งแรกของประเทศ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิ.ย.ปีหน้าเป็นต้นไป

ที่ผ่านมา ซาอุดีอาระเบียเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่ห้ามผู้หญิงขับรถ ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน มีเพียงผู้ชายเท่านั้นที่สามารถทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ได้ ส่วนผู้หญิงที่ฝ่าฝืนจะถูกจับกุมและเสียค่าปรับ ซึ่งกฎหมายนี้ทำให้หลายครอบครัวต้องจ้างคนขับรถส่วนตัวไว้รับส่งผู้หญิง

ซาอุดีอาระเบีย มีข้อบังคับที่เคร่งครัดตามหลักศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่แบบวะฮาบีย์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องกฎการแบ่งแยกเพศ เช่นผู้หญิงต้องปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายที่เคร่งครัด ไม่สุงสิงกับชายที่ไม่ใช่ญาติ และหากต้องการเดินทาง ทำงาน หรือรับบริการด้านสาธารณสุข ก็จะต้องมีชายผู้ดูแลไปด้วย หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ดูแลซึ่งเป็นผู้ชายในครอบครัว เช่น สามี บิดา หรือพี่ชาย เป็นต้น

Latest Posts