การปฏิบัติตัวของคนไทยในซาอุดีอาระเบีย

การปฏิบัติตัวของคนไทยในซาอุดีอาระเบีย

ผู้ชาย

1. ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้น
2. ห้ามใส่สร้อยคำทองคำ
3. ห้ามนำสิ่งของบูชาทุกอย่างที่เป็นของศาสนาอื่น ๆ เข้าประเทศ
4. ห้ามเดินกับสตรีที่มิใช่ภรรยา
5. ห้ามดื่มสุรา เล่นการพนัน
6. ห้ามไม่ให้มีการบันเทิงทุกชนิด

ผู้หญิง

1. ในที่สาธารณะต้องใส่เสื้อผ้ามิดชิด คลุมศรีษะและสวมชุดคลุมสีดำ (อาบายาห์)
2. ห้ามออกนอกที่อยู่อาศัยตามลำพัง ต้องมีสมาชิกครอบครัวที่เป็นชายตามไปดูแลด้วย

บทลงโทษ

ค้ายาเสพย์ติด ลงโทษประหารชีวิต
ฆ่าคนตาย ประหารชีวิต ยกเว้นได้รับการอภัยโทษจากเจ้าทุกข์โดยอาจเรียกร้องเงินทดแทนการเสียชีวิตแทนการประหารชีวิต
ขโมย โทษตัดข้อมือ
การดื่มสุรา เล่นการพนัน และผิดกฎจราจร ลงโทษจำคุกและเฆี่ยน สำหรับชาวต่างชาติหลังจากพ้นโทษแล้วจะถูกเนรเทศ

Latest Posts